Pjevana baština

PREDSTAVLJANJE MULTIMEDIJA PODSTRANA – GLAGOLJAŠKO PUČKO CRKVENO PJEVANJE U SPLITSKO-MAKARSKOJ NADBISKUPIJ

Podstrana u MH__02

Podstrana u MH__06

MONOGRAFIJA, 2 CD-a, 2 DVD-a

Predstavljanje multimedija  održalo se  26. rujna 2017. u 18.00 sati u velikoj dvorani Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, 10000 Zagreb. Uz predstavljače, dr. sc. Ivana Botice, Stjepana Sučića i Antuna Tomislava Šabana i  dr. sc. Dragana Nimca, nastupili su pučki crkveni pjevači  i klapa Praska iz Podstrane.

https://youtu.be/hEiHVEKK8sY

https://youtu.be/MHaXDsG1kEs

https://www.youtube.com/watch?v=c5t8vlWwiJM&t=118s

https://youtu.be/PaqsQYAuC0I

https://youtu.be/cj0Ye5jOcPo

Tekst dr. sc. Ivana Botice sa predstavljanja

Poštovane dame i gospodo!

Zapala me je evo čast da budem jedan od predstavljača ove lijepo oblikovane i multimedijski opremljene knjige s naglaskom na njezina prva dva poglavlja. Pred nama je knjiga koja istodobno arhivira baštinu i promovira tradiciju. Baština u živoj praksi! Dokaz tomu su ovi ovdje ljudi, lijepo obučeni na starinski, silnoga glasa koji za sebe ponosito kažu da su pivači, a pivač u njihovu slučaju – vjerujem da će se složiti – znači prenijeti pjevanu baštinu svojih starih novim naraštajima.

Svima ovdje prisutnima sigurno je znano gdje je Podstrana. Nedavni su požari u medijima razotkrivali da je podno Peruna, planine s imenom vrhovnoga staroslavenskoga božanstva, po kojoj su Hrvati kao pokrštenici križevima i crkvama poništavali svoja drevna vjerovanja. Tako je bilo i u srednjovjekovnoj Podstrani. Mene, vorešta čovika otamo priko brda, osobito se dojmila uputa pokojnoga monsinjora don Danka Vlašića, koji je prije tridesetak godina o svojoj rodnoj Podstrani napisao da se nalazi na pragu grada Splita. Doista, Podstrana je uvijek bila na pragu Splita. Diskretna bliskost, da se i ja izrazim pomalo pjesnički. Primjerice, splitski kaptol, samostani i crkve imali su svoje posjede, a time kmetove i kolone po negdašnjoj Podstrani. Znala se izgubiti glava za vlasništvo nad česticom zemlje u toj Arkadiji. U podstranskim crkvicama pod patronatom splitskih crkvenih institucija npr. u crkvi sv. Martina ili pak crkvi Sv. Marije u Siti misilo se na latinskome sve do turskih vremena kada pastoralnu brigu za preostali puk, koji nije napustio svoga ognjišta, preuzimaju domaći sinovi koji se uobičajeno nazivaju popovi glagoljaši.

Ipak, Podstrana nije splitska, već je ponosito poljička. Tijekom kasnoga srednjega i ranoga novoga vijeka Podstrana je jedan od katuna iz primorskoga dijela Poljica, Knežije iz okomosorskoga kraja, koja je bez obzira na izvanjske sile s kopna ili mora uspjela održati vlastite javne ustanove i službe te organizirati sveukupan život prema konzistentnim statutarno održavanim propisima. Poljica nakon povijesnoga reza, koji su na izmaku iz srednjega u rani novi vijek učinili Turci na hrvatskim prostorima, posvema ostaju glagoljaška duhovno-kulturna domena. Podstrana je bila glagoljaška župa praktički sve do kraja Drugoga vatikanskoga koncila. Glagoljaškim pak pjevanjem i dalje je glagoljaška župa. Valja ipak naglasiti, što je na više mjesta istaknuto i u ovoj knjizi, da glagoljaška i latinaška duhovna i kulturna komponenta izviru iz zajedničkoga vrela. Jedna i druga su sadržajno i strukturno isto, samo su jezično i pismovno različite, jer se sve, kako su glagoljaši isticali, činilo u skladu s svetom majkom crikovom rimskom i po zakonu rimskoga dvora.

Mnogi će ovim mojim slovom, očekujući više govora o podstranskoj prošlosti i glagoljaškoj baštini, biti razočarani. Posljednjih godinu dana intenzivnije se bavim povijesnim izvorima koji su pisani slovima arvackim, kako su ih nazivali stari Poljičani, pismom koje javnost naziva hrvatska ćirilica i s još desetak različitih naziva. Tijekom ove jeseni objavit ćemo sve što je u proteklih stotinjak godina slovima arvackim, izuzev crkvenih matica, dospjelo u Hrvatski državni arhiv. Valja naglasiti da Hrvatski državni arhiv, iako krovna arhivska institucija u Hrvata, ima tek 80-tak dokumenata na hrvatskoj ćirilici. Budući da se u arhivu nalazi obiteljska ostavština jeseničkih Karamana, jedna se njihova hrvatskoćirilična isprava iz 1696. izravno odnosi na Podstranu. Tada su Karamani dobili zemlju u Podstrani, zamijenivši svoju na Gradišći s Bulićima, koji su materinstvom imali zemlju u Podstrani. Time eto ova isprava ide u red najstarijih dokumenata na materinskom jeziku koji se odnose na Podstranu.

Moramo se nadati da podstranskih dokumenata još ima jer je na stotine hrvatskoćiriličnih dokumenata nepročitanih iz Poljica, a Podstrana je mjesto iz primorskoga dijela Poljica.

Na kraju, moram istaknuti kako mi je izuzetno drago što su dr. Dragan Nimac i dr. Joško Ćaleta, najzaslužniji u realizaciji ove knjige i pratećih multimedijskih nosača, započeli obradu glagoljaškoga pučkoga crkvenoga pjevanja u župama Splitsko-makarske nadbiskupije. Podstrana je bila, usuđujem se reći, dobar i lak izbor. Pomoć su imali ne samo u svojim suautorima Tonću Ćićeriću, Emi Goreta, pokojnomu don Danku Vlašiću i Mladenu Žaniću, ne samo u izvorima i literaturi, već i ovim pivačima, crkvenomu zboru, klapi, Podstranjanima koji su svjesni onoga tko su, što su i od koga su, koji će znati pismu glagoljašku prenijeti na svoje unuke i djecu.

Zagreb, 26. rujna 2017.

dr. sc. Ivan Botica

PODSTRANA – GLAGOLJAŠKO PUČKO CRKVENO PJEVANJE U SPLITSKO-MAKARSKOJ NADBISKUPIJI (MONOGRAFIJA, 2 CD-a, 2 DVD-a)

Podstrana, naslovnica

PREDSTAVLJANJE MULTIMEDIJA

PODSTRANA – GLAGOLJAŠKO PUČKO CRKVENO PJEVANJE U SPLITSKO-MAKARSKOJ NADBISKUPIJI

(MONOGRAFIJA, 2 CD-a, 2 DVD-a)

Predstavljanje multimedija održati će se  26. rujna 2017. u 18.00 sati u velikoj dvorani Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, 10000 Zagreb. Uz predstavljače, nastupaju pučki crkveni pjevači  i klapa Praska iz Podstrane.

Multimedij „Podstrana – Glagoljaško pučko crkveno pjevanje u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji” deseti je multimedij u nizu projekata Hrvatske kulturne udruge „Pjevana baština“. Sadrži monografiju o povijesti i crkvenom pjevanju u Podstrani, dva nosača zvuka (CD) sa 41 stavke glagoljaških pučkih crkvenih liturgijskih i paraliturgijskih napjeva iz Podstrane, te dva nosača slike i zvuka (DVD) s 5 dokumentarnih filmova o pjevanju, mjestu i župi Podstrana. Ovo je prvi multimedij Udruge posvećen glagoljanju po župama Splitsko-makarske nadbiskupije, šest je multimedija iz Šibenske biskupije i tri iz Zadarske nadbiskupije. Oni predstavlja stoljetnu glazbenu tradiciju svojih mjesta koju su generacije crkvenih pjevača prenosili sve do današnjih dana.

Sadržaj monografije otvara se uvodom, proslovima nadbiskupovim i časne sestre – voditeljice zbora, slijede zatim povijesni prikaz o mjestu i župi (crkvama), glagoljaškoj baštini, te zapisi o vjerskim običajima i životu kao i o glazbenim karakteristikama glagoljaškog pučkog crkvenog pjevanja u Podstrani. Bogatstvo monografije svakako je i notna transkripcija (Stepanov, Žanić, Ćaleta), kao i brojne fotografije koje živopisno uprizoruju podstransku kulturnu baštinu. Monografija donosi i sažetak na engleskom.

Vrijednost ovoga multimedija čine tonski zapisi cjelokupnoga repertoara na CD-ima što ga današnji pučki crkveni pjevači još uvijek prakticiraju ili su ga, po sjećanju svojih starijih članova, mogli obnoviti i za ovu prigodu otpjevati. U monografiji se navodi popis svih pjevača, učesnika, u snimanju. Dokumentarni filmovi na DVD-ima, uz monografiju, vizualno svjedoče o sačuvanim običajima i tradicijskom pjevanju u Podstrani.

Naslovna stranica monografije ističe znak splitske prvostolnice i Grgura Ninskog, zagovornika staroslavenskog jezika i narodnog pisma glagoljice kao i glagoljaškoga bogoslužja, čiji monumentalni kip resi staru splitsku jezgru, i biti će svojstvena svim izdanjima vezanima za župe Splitsko-makarske nadbiskupije. Naslovnicu resi i zvonik te crkva sv. Ante i Roka u Podstrani kao i grb sv. Jure zaštitnika Poljica. Na zadnjoj stranici je crkva sv. Jure na Vršini, a u pozadini lik sv. Jure s poljičkog grba.

TRIBINE U ORGANIZACIJI DRUŠTVA PRIJATELJA GLAGOLJICE

Od rujna 2014. do lipnja 215. održavaju se u organizaciji Društva prijatelje glagoljice redovite tribine s predavanjima iz hrvatske glagoljaške baštine. Više na http://www.croatianhistory.net/glagoljica/dpg.html

PREDSTAVLJANJE MULTIMEDIJA TISNO

Tisno

Pozivamo Vas na predstavljanje multimedijalnog izdanja: TISNO-GLAGOLJAŠKO PUČKO CRKVENO PJEVANJE U ŠIBENSKOJ BISKUPIJI (Monografija, 2 CD-a, DVD). Predstavljanje će se održati 09. studenog 2013. u 18:00 sati u župnoj crkvi Svetog Duha u Tisnom. Multimedij će predstaviti: doc. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin, profesorica na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, Odsjek za glazbu; Neven Skroza, član uredništva edicije Glagoljaško pučko crkveno pjevanje u Šibenskoj biskupiji; Frane Pavić, pučki crkveni pjevač i zborovođa u župi Tisno. Nastupaju pučki crkveni pjevači župe Tisno. Organizatori: Župni ured župe Svetog Duha u Tisnom i HKU Pjevana baština.

PREDSTAVLJANJE MULTIMEDIJA

TISNO

GLAGOLJAŠKO PUČKO CRKVENO PJEVANJE U ŠIBENSKOJ BISKUPIJI (MONOGRAFIJA, 2 CD-a, DVD).

Tisno

Predstavljanje multimedija održati će se 26. rujna 2013. u 12.00 sati u prostorijama Croatia osiguranja, Miramarska 22, Zagreb

Predstavljači:

Krešimir Starčević, predsjednik Uprave CROATIA osiguranja

dr. sc. Tvrtko Zebec, ravnatelj Instituta za etnologiju i folkloristiku

Antun Tomislav Šaban, glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja

Livio Marijan, prof., kancelar Križevačke eparhije, autor

dr. sc. Dragan Nimac, predsjednik HKU Pjevana baština, urednik i autor

Na predstavljanju će nastupiti:

pjevači župe Svetoga Duha iz Tisnog;

Vokalisti Lada (ansambl LADO),

dirigent dr. sc. Joško Ćaleta

Organizatori:           CROATIA OSIGURANJE d.o.o. -  HKU Pjevana baština

GLAGOLJAŠKO PUČKO CRKVENO PJEVANJE U ZADARSKOJ NADBISKUPIJI

HKU Pjevana baština izdala je s područja Zadarske nbiskupije 2 multimedija o glagoljaškom pučkom crkvenom pjevanju:  Veki Iž (2013.) i Radovin (2013.). Prepoznatljivi su po istom grafičkom dizajnu, a posebnost se očituje vlastitostima pojedine župe na naslovnim stranicama. Detaljnije o svakom pojedinom multimediju možete naći pod rubrikama Multimediji.

MULTIMEDIJ TISNO

U srpnju iz tiska izlazi multimedij o glagoljaškom pučkom crkvenom pjevanju u župi Tisno u Šibenskoj biskupiji. Multimedij će sadržavati monografiju (182 str, hrv.-eng.), 2 CD-a, DVD.

GLAGOLJAŠKO PUČKO CRKVENO PJEVANJE U ŠIBENSKOJ BISKUPIJI

Multimediji: Vodice, Šepurina, Stankovci, Zaton, Jezera

Multimedialni-kompleti

HKU Pjevana baština izdala je s područja Šibenske biskupije 5 multimedija o glagoljaškom pučkom crkvenom pjevanju: Vodice (2007.), Šepurina (2008.), Stankovci (2008.), Zaton (2009.) i Jezera (2010.). Prepoznatljivi su po istom grafičkom dizajnu, a posebnost se očituje u bojama i vlastitostima pojedine župe. Detaljnije o svakom pojedinom multimediju možete naći pod rubrikama Multimediji.

Multimedij Lišane


Multimedij sadrži: knjigu (120 stranica), CD i kasetu (21 prilog). Projekt je započet 1995. godine, tj.  po završetku Domovinskog rata i povratka mještana iz prognaništva. Pod nazivom Lišanska misa 1998. tiskana je knjiga, o crkvenom pučkom pjevanju, povijesti mjesta i župe, govoru i običajima u Lišanima, te CD I kaseta sa 20-tak pučkih crkvenih pjesama iz Lišana. Idejni začetnik bio je dr. Dragan Nimac. Projekt je ostvaren uz stručnu suradnju  mr. Joška Ćaleta, etnomuzikologa.  Projekt Lišane bio je tako prvi, tj. početak multimedijalnih projekata i temelj za osnivanje HKU Pjevane baštine. Više..

Pjevana baština