Pjevana baština

O udruzi

mihovilHrvatska kulturna udruga Pjevana baština (skraćeno HKU Pjevana baština) neprofitabilna je kulturna ustanova utemeljena 2005. godine. Registrirana je pri nadležnom tijelu državne uprave u Republici Hrvatskoj. Udruga ima svoj Statut i tijela upravljanja. Cilj Udruge je očuvanje i promicanje kulturne baštine, s naglaskom na hrvatsku pjevanu baštinu, osobito na glagoljaško pučko crkveno pjevanje.

Udruga ostvaruje svoje ciljeve sljedećim djelatnostima:

 • istraživanje, čuvanje i njegovanje izvornosti i osobitosti hrvatske pjevane baštine;
 • organizirano okupljanje pojedinaca i institucija koji promiču i razvijaju glagoljaško pučko izvorno pjevanje;
 • rad na vokalnoj obradi pučkih izvornih pjesama;
 • organiziranje kulturnih manifestacija na području svog djelovanja, te sudjelovanja na istim;
 • organiziranje savjetovanja, predavanja, tribina i slično;
 • izdavanje raznih publikacija, knjiga, audio i video snimaka itd.;
 • suradnja sa drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu;
 • suradnja sa organizacijama koje podupiru rad Udruge;
 • istraživanja, čuvanje, njegovanje i predstavljanja sakralnih i narodnih običaja;
 • prikupljanje materijala vezano za pjevanu baštinu te narodne i sakralne običaje (pisanih, foto, zvučnih, video zapisa i sl.).

Logo

Pjevana-bastina-logoLogo Hrvatske kulturne udruge Pjevana baština izrađen je 1995. godine na temelju zajedničkih ideja Dragana Nimca i fra Ante Branka Periše, akademskog slikara. Nimac je nakon Domovinskog rata i povratka sumještana iz prognaništva u rodno mjesto Lišane, odlučio stručno obraditi i prezentirati javnosti lišansko pučko crkveno pjevanje. Tom prilikom tiskana je 1998. godine knjiga Lišanska misa, te nosač zvuka (CD) s 20-tak pjesama. Navedeno grafičko rješenje se tada pokazalo prihvatljivim i dobro prihvaćenim te je preuzeto kao logo Udruge. Katolička župa Lišane teritorijalno je dio Šibenske biskupije na čijem je području Udruga započela izdavati svoja multimedijalna izdanja. Kroz projekt Lišane stoga rodila se ideja o formiranju Udruge koja bi se bavila očuvanjem pjevane baštine i koja bi sakupljala bogatstvo naših pučkih napjeva i registrirala ih putem ovakvih multimedijalnih kompleta.

Logo kroz svoja tri simbola (glazbene nota, okruga-ženska narodna nošnja, dva polegnuta križa) predstavlja glazbu, narodne običaje i kršćansku vjeru, te je u njemu ujedinjeno sve ono što glagoljaško pučko crkveno pjevanje u sebi sadrži: hrvatsku glazbu, hrvatsku baštinu i običaje, hrvatsku vjeroispovijest.

Ostvarenja Udruge

Od 2005.-2009. godine članovi Udruge su u suradnji s pojedincima i institucijama:

 • istraživali sačuvanost i praksu glagoljaškog pučkog crkveno pjevanja u Šibenskoj biskupiji;
 • u suradnji s Vitom Gospodnetićem i Samofixom obrađivali, arhivirali i pripremali za tisak zvučne materijale;
 • u suradnji sa HRT-om organizirali i snimali glagoljaško pučko crkveno pjevanje u deset župa Šibenske biskupije (Vodice, Prvić Šepurina, Stankovci, Zaton, Tisno, Jezera, Betina, Lišane, Brodarica Krapanj, Rupe). Voditelj svih projekata bio je predsjednik Udruge dr. sc. Dragan Nimac; voditelj HRT-ovog tima bio je Mladen Magdalenić; stručni suradnici bili su mr. Joško Ćaleta, Jakša Primorac i Livijo Marijan; izvođači su, uz suradnju župnika, bili pjevači i zborovi svake pojedine župe;
 • surađivali sa pjevačima, zborovima, župnicima i župljanima dotičnih župa, te šibenskim biskupom;
 • obradili i arhivirali snimljenu građu;
 • u suradnji sa Strikoman filmom i fotografom Šimom Strikomanom snimali su i arhivirali fotosnimke s područja šibenske biskupije a vezani su za projekte Udruge;
 • u suradnji s Ivom Belamarićom prikupili, arhivirali i snimili na CD-e neke običaje i pjevanja iz pojedinih područja RH;
 • tiskali 4 multimedijalna kompleta koje su financijski podržali: HRT, Ministarstvo kulture RH, ekonomat Šibenske biskupije, Grad Vodice, Orfej, Hrvatsko društvo skladatelja, Slobodna Dalmacija, župski uredi Vodice i Zaton, Medservis Šibenik, Neven Skroza:
 • Vodice (knjiga-monografija dvojezično, hrv. i eng., 2 CD-a s 55 pjesama, DVD s tri dokumentarna filma),
 • Prvić Šepurina (knjiga-monografija dvojezično, hrv. i eng., 4 CD-a s 110 pjesama, DVD s tri dokumentarna filma),
 • Stankovci (knjiga-monografija dvojezično, hrv. i eng., 1 CD-a s 25 pjesama, DVD s dva dokumentarna filma),
 • Zaton (knjiga-monografija dvojezično, hrv. i eng., 2 CD-a s 55 pjesama, DVD s tri dokumentarna filma);
 • organizirali predstavljanje multimedijalnih izdanja u župama i šibenskoj katedrali;
 • istraživali i pisali o pojedinim narodnim i sakralnim običajima;
 • izrađivali propagandne materijale i suvenire
 • pripremaju 3 nova multimedijalna kompleta za župe Tisno, Jezera i Betina.
Pjevana baština