Pjevana baština

Projekti

Zvonik-krizSvaki čovjek/svaki narod, živi iz svoje prošlosti, na njoj gradi sadašnjost i gleda prema budućnosti. Zapostaviti prošlost i tradiciju, značilo bi lišiti čovjeka/narod njegove bitne stvaralačke komponente. U tom smislu, mjesta i religijska središta svojom časnom prošlošću, što nam svjedoče brojni zapisi i usmena predaja, protkivaju i oplemenjuju sadašnjost, te prenose iz naraštaja u naraštaj svoju kulturnu, duhovnu i povijesnu baštinu. Prenošenje kulturne tradicije međutim nije spontan proces, već proces koji zahtjeva da se određene vrijednosti svjesno ugrade i institucionaliziraju, njeguju i prenose na buduće naraštaje.

Potreban je svjestan napor kako bi se tradicijske vrijednosti očuvale, a ne prepustile slučaju. Dio te svijesti sačinjavaju i projekti o glagoljaško pučko crkvenom pjevanju i narodnim običajima u izdanju HKU Pjevana baština. Projekt je započet još 1995. kada se započelo s obrađivanjem lišanskog pjevanja te je 1998. tiskana knjiga Lišanska misa te nosač zvuka (CD) sa 20-tak lišanskih pučkih crkvenih pjesama. Idejni začetnici i nositelji svih projekata su dr. Dragan Nimac i mr. Joško Ćaleta. S projektima se želi popularizirati rimokatoličko crkveno pjevanje paraliturgijskih i tradicionalnih pjesama u hrvatskim krajevima koji svojom raznolikošću pjevanja obogaćuju sveukupnu glazbenu umjetnost.

kapaTreba reći da uz svojevrsnu prijetnju sekularnog i konzumističkog društva tradicionalnim i duhovnim sadržajima, ipak dolazi do određenog buđenja svijesti o važnosti tradicionalnih vrijednosti koje su se stoljećima ugrađivale u duhovni i nacionalni identitet čovjeka na ovim prostorima. Nadamo se da i mi to potvrđujemo svojim projektima koji su sa svojim tekstualno duhovnim i svjetovnim temama primjer izgradnje i očuvanja identiteta kroz glazbu, duhovne i kulturne sadržaje i jezik.

PROJEKT LIŠANE

lisanilisani

PROJEKT VODICE

Projekt Vodice

PROJEKT ŠEPURINA

Multimedijalni projekt Šepurine

PROJEKT STANKOVCI

Multimedijalni projekt Stankovci

PROJEKT ZATON

zaton-multimedija projekt Izložba Smotra puče moj


Pjevana baština