Pjevana baština

Multimedij Jezera

jezera_omot WEBJEZERA – GLAGOLJAŠKO PUČKO CRKVENO PJEVANJE U ŠIBENSKOJ BISKUPIJI

Multimedij “Jezera” sadrži: knjigu (169 stranica, hrvatski i engleski), 2 nosača zvuka (61 pjevanih zapisa), i nosač slike i zvuka (3 dokumentarna zapisa).

jezera_omot WEB eng

JEZERA – GLAGOLITIC LITURGICAL FOLK CHANT IN THE DIOCESE OF SIBENIK

Multimedia box “Jezera” contains: book (162 page, croatian-english), two CDs (61 songs),
one DVD (3 documentary film).

JEZERA_cd WEB

Sadržaj CD-a / Content

JEZERA_dvd WEB

Sadržaj DVD-a / Content

Pjevana baština