Pjevana baština

Multimedij Radovin

Radovin webRADOVIN – GLAGOLJAŠKO PUČKO CRKVENO PJEVANJE U ZADARSKOJ NADBISKUPIJI

Multimedij “Radovin” sadrži: knjigu (128 stranica, hrvatski i engleski), 2 nosača zvuka (55 pjevanih zapisa), i nosač slike i zvuka (3 dokumentarna film).

Radovin web engRADOVIN – GLAGOLITIC FOLK CHURCH CHANTING IN THE ARCHDIOCESE OF ZADAR

Multimedia box “Radovin” contains: book (128 page, croatian-english), two CDs (55 songs), one DVD (3 documentary film).

RADOVIN CD web

CD sadržaj /content

Pjevana baština