Zadarska nadbiskupija

Multimedij Vrgada

Monografija, 2 CD-a, DVD

Grozdana Franov-Živković, Martina Dubolnić Glavan, Dragan Nimac, Joško Ćaleta. Vrgada. Glagoljaško pučko crkveno pjevanje u Zadarskoj nadbiskupiji. Dragan Nimac (ur.). Zagreb. Hrvatska kulturna udruga Pjevana baština, Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko katoličko sveučilište. 2019.

Multimedij „Vrgada” dvanaesti je u nizu projekata Hrvatske kulturne udruge Pjevana baština i peti multimedij posvećen glagoljanju po župama Zadarske nadbiskupije. Monografija na 130 stranica sadrži tekstove o povijesti, običajima i crkvenom pjevanju, notne transkripcije i fotografije iz Vrgade. Dva nosača zvuka (CD) sadrže 69 glagoljaška pučka crkvena liturgijska i paraliturgijska napjeva iz Vrgade. Nosač slike i zvuka (DVD) sadrži četiri dokumentarna filma iz Vrgade.
Na naslovnici su motivi svojstveni svim izdanjima iz Zadarske nadbiskupije (tlocrt crkve sv. Križa u Ninu i crkva sv. Donata u Zadru) te motiv svojstven za pojedinu župu, za Vrgadu to je župska crkva.

GlazbaGalerija